Versija Doc  HTML html Spausdinti Spausdinti

Naujienos • 2014-04-16

  Dėl išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo klausimų

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos informuoja, kad pareiškėjai dėl išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo mokėjimo tvarkos ir terminų turi kreiptis į viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorių – BALTPOOL, UAB (www.baltpool.lt), kuri atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas.

  Plačiau..


 • 2014-04-15

  Skundo ar prašymo dėl galimai pažeistų vartotojo teisių pateikimas

  Siekdama skatinti taikų konfliktų, kylančių tarp vartotojų ir energetikos įmonių, sprendimą ir užtikrinti, kad vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei sprendimų priėmimo procedūros vyktų sklandžiai ir operatyviai, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) atkreipia vartotojų dėmesį, jog dėl galimai netinkamai suteiktų paslaugų ar kitų galimų vartotojų teisių pažeidimų pirmiausia privaloma kreiptis į paslaugų teikėją.

  Plačiau..


 • 2014-04-11

  Energetikos darbuotojus atestuojančių sertifikavimo įstaigų sąrašas (papildyta)

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) skelbia sertifikavimo įstaigų, vykdančių energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimą, sąrašą.

  Plačiau..


 • 2014-04-10

  Tiekiamų gamtinių dujų šilumingumo kokybė

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, atsižvelgdama į vartotojų nusiskundimus dėl galimai nepakankamos tiekiamų gamtinių dujų kokybės, praneša, kad gamtinių dujų, tiekiamų vartotojams, kokybė atitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių 191.1 p. nustatytus reikalavimus.

  Plačiau..


 • 2014-04-01

  Dėl karšto vandens skaitiklių įrengimo ar pakeitimo

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), atsižvelgdama į vartotojų skunduose keliamus klausimus dėl karšto vandens skaitiklių įrengimo ar pakeitimo ir dėl taikomų karšto vandens suvartojimo normatyvų, kai tiekėjui nesudaromos sąlygos įrengti ar pakeisti karšto vandens skaitiklius, informuoja, kad tokie karšto vandens tiekėjų veiksmai yra teisėti ir nepažeidžia teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  Plačiau..


 • 2014-03-28

  Informacija studentams apie galimybę atlikti praktiką

  Kviečiame vadybos, viešojo administravimo, archyvistikos, viešųjų ryšių su visuomene studijų krypties studentus atlikti praktiką Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos ir įgyti praktinių žinių bei įgūdžių viešojo administravimo srityje.

  Plačiau..


 • 2014-03-25

  Į Valstybinę energetikos inspekciją kreipkitės elektroniniu būdu

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI), atsižvelgdama į vartotojų pageidavimus ir siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, patobulino administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kuriuose pateikė nuorodas į prašymų, skundų ir kitų dokumentų, kuriuos besikreipiantiems į VEI fiziniams ar juridiniams asmenims reikia pateikti, formas.

  Plačiau..


 

 

Archyvas..

 

Užsisakykite naujienas

© Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, valstybės biudžetinė įstaiga

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius. Tel. +370 5 263 6006, faks. +370 5 263 6076, el. p. vei@vei.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 188606625.